Öğretim Üyesi ve Öğretim Elemanı Alım İlanı
Üniversitemizin birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının web sayfasında yayımlanarak yürürlüğe giren “T.C. Karabük Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Esasları” ve "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlamış olmak koşulu ile Öğretim Üyesi ve Öğretim Elemanı alınacaktır.

Gerekli görülmesi halinde Rektörlükçe ilanın her aşaması iptal edilebilir.
Son başvuru tarihi ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gündür. 
Başvuru süresi içinde yapılmayan başvurular ile eksik ya da yanlış yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
İlanda belirtilen kadrolardan birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.
 Ayrıntılı bilgi www.karabuk.edu.tr web adresinde mevcuttur.  (Tel: 444 0 478)  Duyurulur.

21 Ekim 2021 Perşembe Resmi Gazete Sayı: 31635

ÖĞRETİM ÜYESİ İLANINA BAŞVURU AŞAMALARI

Öğretim Üyesi ve Öğretim Elemanı Alım İlanları İçin Tıklayınız.

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Esasları

Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru Evrakları
 1. Öğretim Üyesi Başvuru Formu İçin TIKLAYINIZ. (Aşağıda sıralanan belgeler bu formun ekine açıklandığı şekilde konulacaktır.)
 2. Özgeçmiş ve Eserler                           
 3. Kurum Dışı Personel İçin Askerlik Durum Belgesi (E-devlet üzerinden alınan karekodlu belge kabul edilir.)
 4. Yabancı Dil Belgesi    
 5. Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik Diplomaları (E-devlet üzerinden alınan karekodlu belge kabul edilir.)
 6. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı veya Üniversitelerarası Kurul Başkanlığınca onaylanmış denklik belgelerini teslim etmeleri gerekmektedir.
 7. Kurum Dışı Personel İçin Hizmet Belgesi (E-devlet üzerinden alınan karekodlu belge kabul edilir.)
 8. Fotoğraf (3 Adet)
 9. Güvenlik Soruşturması Ve Arşiv Araştırması Formu İçin Tıklayınız. (Arkalı-Önlü Olacak Şekilde Tek Sayfada 3 Nüsha) “Herhangi bir kamu kurumunda görev yapmayanlar dolduracaktır.”
 10. Kurum Dışı Personel İçin Adli Sicil Belgesi (E-devlet üzerinden alınan karekodlu belge kabul edilir.)
 11. Kimlik Fotokopisi
 12. Profesör Kadrolarına Başvuran Adaylar için Puanlama ve Değerlendirme Formu (Form İçin TIKLAYINIZ.)
 13. Doçent veya Doktor Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuran Adaylar için Puanlama ve Değerlendirme Formu (Form İçin TIKLAYINIZ.)
 14. Profesör Kadrolarına Başvuran Adaylar 1 adet dosya 6 adet flash bellek teslim etmelidir.
 15. Profesör Kadrolarına Başvuran Adaylar Başlıca Eserlerini Başvuru Formunda belirtecektir.
 16. Doçent veya Doktor Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuran Adaylar 1 adet dosya 4 adet flash bellek teslim etmelidir. 
 • Flash Bellek içerisinde yukarıda bulunan tüm belgelerin Pdf’si bulunması gerekmektedir.
 • Belgelerin aslı, karekodlu veya onaylı fotokopisi olması gerekmektedir.
Not: Profesör, Doçent ve Meslek Yüksekokullarındaki Dr Öğr. Üyesi Başvuruları Personel Daire Başkanlığına, diğer Dr.Öğr.Üyesi başvuruları ilgili birimlere yapılacaktır.


Öğretim Elemanı Kadrolarına Başvuru Evrakları
 1. Başvurdukları Bölüm/Anabilim Dalı/Program Adı, Kadro Unvanı, T.C. No'sunu, Yazışma Adreslerini, Telefon Numaralarını Belirten Başvuru Formu İçin Tıklayınız...
 2. Özgeçmiş
 3. Merkezi sınav (ALES) belgesi fotokopisi.
 4. Lisans ve tezli yüksek lisans diploması ve geçici mezuniyet belgeleri ( e-devletten alınan karekodlu belgeler ön değerlendirme aşamasında kabul edilir. E-devlet harici diploma/geçici mezuniyet belgeleri mutlaka Aslı veya Resmî Kurumlarca onaylanmış ıslak imzalı/mühürlü olacaktır.)
 5. İstenilen alanla ilgili halen yüksek lisans veya doktora öğrencisi olduğuna dair öğrenci belgesi. (e-devletten alınacak karekodlu öğrenci belgesi kabul edilir.)
 6. Üç adet vesikalık fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş.)
 7. Erkek adaylar için askerlik durum belgesi (657 sayılı kanunun 48. maddesinin 6. bendinde belirtildiği gibi askerlik ile ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise askerlik hizmetini yapmış yahut erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.)
 8. Adli sicil kaydı (e-devletten alınacak karekodlu sicil kaydı kabul edilir.)
 9. Kimlik Fotokopisi
 10. Lisans Transkripti (Aslı veya Resmi Kurumlarca onaylanmış ıslak imzalı/mühürlü veya e-devletten alınmış karekodlu belge kabul edilir.)
 11. Bonservis (Özel Kurumlarda çalıştığına dair belge, kıdem şartı aranan ilanlar için gereklidir.)
 12. SSK Hizmet Dökümü (Kıdem şartı aranan ilanlar için gereklidir.)
 13. Hizmet Belgesi (Kamu çalışanları için - kıdem şartı aranan ilanlar için gereklidir.)
   
Diğer Açıklamalar
 • Başvurular ilanda belirtilen kadroların ait olduğu birimlere şahsen veya posta yoluyla yapılabilir. Postadaki gecikmeler nedeniyle ilanda belirtilen süre içinde yapılamayan başvurular dikkatte alınmaz.
 • Başvuran adaylar ile atanmaya hak kazanan adayların durumları Üniversitemizin www.karabuk.edu.tr adresinde duyurulacak olup ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.
 • Aslı veya Resmî kurumlarca onaylanmış sureti istenilen belgelerin onaysız bir belge olması durumunda adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belgenin aslının veya onaylı suretinin başvurulara eklenmesi gerekmektedir.
 • Atanmaya hak kazandığı halde yukarıda belirtilen şartlardan birisini taşımadığının ya da istenilen belgelerden birisinin eksik olduğunun tespit edilmesi halinde atanması yapılmayacaktır. Atanmış olsa dahi söz konusu yapılan atama işlemi iptal edilecektir.