İdari Personel
Yönetim Kadrosu
Daire Başkanı
0 (370) 418 8095 / 8095
Sekreter
0 (370) 418 8095 / 8095
Akademik Kadro ve İstatistik Şube Müdürlüğü
Şube Müdürü
0 (370) 418 7901 / 7901
0 (370) 418 7897 / 7897
0 (370) 418 7895 / 7895
Memur
0 (370) 418 7886 / 7886
Diğer
0 (370) 418 7888 / 7888
Akademik Personel Şube Müdürlüğü
Şube Müdürü
0 (370) 418 7902 / 7902
0 (370) 418 7881 / 7881
Memur
0 (370) 418 7892 / 7892
0 (370) 418 7893 / 7893
Memur
0 (370) 418 7891 / 7891
İdari Personel ve Eğitim Şube Müdürlüğü
Şube Müdürü
0 (370) 418 7885 / 7885
Şef
0 (370) 418 7898 / 7898
Memur
0 (370) 418 7883 / 7883
Memur
0 (370) 418 7884 / 7884
Memur
0 (370) 418 7906 / 7906
Memur
0 (370) 418 7905 / 7905
Mali İşler Şube Müdürlüğü
Şube Müdürü
0 (370) 418 7899 / 7899
Memur
0 (370) 418 7904 / 7904
Memur
0 (370) 418 7890 / 7890
Memur
0 (370) 418 7903 / 7903