Öğretim Üyesi Alım İlanı
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının web sayfasında yayımlanarak yürürlüğe giren “T.C. Karabük Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Esasları” ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlamış olmak koşulu ile öğretim üyesi alınacaktır.

     Gerekli görülmesi halinde Rektörlükçe ilanın her aşaması iptal edilebilir. Son başvuru tarihi ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gündür. Başvuru süresi içinde yapılmayan başvurular ile eksik ya da yanlış yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İlanda belirtilen kadrolardan birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.
Ayrıntılı bilgi www.karabuk.edu.tr web adresinde mevcuttur.  (Tel: 444 0 478)  Duyurulur.16 Ekim 2021 Cumartesi Resmi Gazete Sayı: 31630

ÖĞRETİM ÜYESİ İLANINA BAŞVURU AŞAMALARI

İlanlar İçin Tıklayınız.

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Esasları

Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru Süreci
 1. Öğretim Üyesi Başvuru Formu İçin TIKLAYINIZ. (Aşağıda sıralanan belgeler bu formun ekine açıklandığı şekilde konulacaktır.)
 2. Özgeçmiş ve Eserler                           
 3. Kurum Dışı Personel İçin Askerlik Durum Belgesi (E-devlet üzerinden alınan karekodlu belge kabul edilir.)
 4. Yabancı Dil Belgesi    
 5. Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik Diplomaları (E-devlet üzerinden alınan karekodlu belge kabul edilir.)
 6. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı veya Üniversitelerarası Kurul Başkanlığınca onaylanmış denklik belgelerini teslim etmeleri gerekmektedir.
 7. Kurum Dışı Personel İçin Hizmet Belgesi (E-devlet üzerinden alınan karekodlu belge kabul edilir.)
 8. Fotoğraf (3 Adet)
 9. Güvenlik Soruşturması Ve Arşiv Araştırması Formu İçin Tıklayınız. (Arkalı-Önlü Olacak Şekilde Tek Sayfada 3 Nüsha) “Herhangi bir kamu kurumunda görev yapmayanlar dolduracaktır.”
 10. Kurum Dışı Personel İçin Adli Sicil Belgesi (E-devlet üzerinden alınan karekodlu belge kabul edilir.)
 11. Kimlik Fotokopisi
 12. Profesör Kadrolarına Başvuran Adaylar için Puanlama ve Değerlendirme Formu (Form İçin TIKLAYINIZ.)
 13. Doçent veya Doktor Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuran Adaylar için Puanlama ve Değerlendirme Formu (Form İçin TIKLAYINIZ.)
 14. Profesör Kadrolarına Başvuran Adaylar 1 adet dosya 6 adet flash bellek teslim etmelidir.
 15. Profesör Kadrolarına Başvuran Adaylar Başlıca Eserlerini Başvuru Formunda belirtecektir.
 16. Doçent veya Doktor Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuran Adaylar 1 adet dosya 4 adet flash bellek teslim etmelidir.
 
 • Flash Bellek içerisinde yukarıda bulunan tüm belgelerin Pdf’si bulunması gerekmektedir.
 • Belgelerin aslı, karekodlu veya onaylı fotokopisi olması gerekmektedir.
Not: Profesör, Doçent ve Meslek Yüksekokullarındaki Dr Öğr. Üyesi Başvuruları Personel Daire Başkanlığına, diğer Dr.Öğr.Üyesi başvuruları ilgili birimlere yapılacaktır.