2024 Yılı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı Başvuru Sonuçları
Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği uyarınca 2024 yılında Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından yaptırılacak olan Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Merkezi Yazılı Sınavına başvuran adayların başvuru evrakları Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınav Kurulunca incelenmiş olup yapılan inceleme ve değerlendirme sonucuna ilişkin listeler aşağıda yer almaktadır.
 
Adayların ilan edilen listelere ilişkin itirazlarını 01.07.2024 – 05.07.2024 tarihleri arasında Genel Sekreterlik Evrak Kayıt Birimine dilekçe ile yapmaları gerekmektedir.
 
Görevde Yükselme Sınavı Başvuru Sonuçları için tıklayınız.
Unvan Değişikliği Sınavı Başvuru Sonuçları için tıklayınız.