Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Esaslarını Yeniden Düzenleme Komisyonu 3. Toplantısı Yapıldı.
Üniversitemiz "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Esaslarını Yeniden Düzenleme Komisyonu üçüncü toplantısını Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mücahit COŞKUN başkanlığında 30.03.2022 Çarşamba günü Saat 14:00'da Rektörlük Toplantı Salonunda gerçekleştirdi.  

Komisyon Üyelerinin bir önceki toplantıda kendi bilim alanları ile ilgili yaptıkları çalışmalar doğrultusunda söz konusu usul ve esaslar üzerinde yapılan düzenlemelerin değerlendirildiği toplantı sonunda usul ve esasların son halinin üniversitemiz birimlerinde görevli öğretim elemanlarının görüş ve değerlendirmelerini almak için komisyonun sekreterya görevini yürüten başkanlığımızca akademik birimlere yazı ile duyurulmasına, görüş ve öneri olması durumunda yeniden bir değerlendirme yapılarak söz konusu yönergenin Mevzuat Komisyonuna gönderilmesine karar verildi.