Hizmetiçi Eğitim Ders Programı (20167801-7802)
         
 Üniversitemiz 2016 yılı Hizmetiçi Eğitim Planına istinaden 11.02.2016 tarihli ve 251246 sayılı yazımız ile duyurusu yapılan 20167801 faaliyet numaralı "2547 Sayılı Kanunun Görevlendirme ve Atama ile İlgili İş ve İşlemleri" ile 20167802 faaliyet numaralı "Genel Hatları ile 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu" konularının işleneceği eğitim faaliyetleri personelimizin yoğun talebi nedeni ile iki gurup halinde yapılacak olup, konu ile ilgili Akademik ve İdari Birimlerimize yazı yazılmıştır.


TARİH SAAT YER EĞİTİM KONUSU EĞİTİMCİ
24.02.2016
Çarşamba
1. Gurup
08.00-12.00
13:00-15:00
Bektaş Açıkgöz
Konferans Salonu
2547 Sayılı Kanunun
Görevlendirme ve Atama
ile ilgili İş ve İşlemleri
Sabri KARAGÖZ
Şube Müdürü
15:00-17:00 Süleyman ATEŞ
Şube Müdürü


TARİH SAAT YER EĞİTİM KONUSU EĞİTİMCİ
26.02.2016
Cuma
2. Gurup
08.00-12.00
13:00-15:00
İlahiyat Fakültesi
Konferans Salonu
2547 Sayılı Kanunun
Görevlendirme ve Atama
ile ilgili İş ve İşlemleri
Sabri KARAGÖZ
Şube Müdürü
15:00-17:00 Süleyman ATEŞ
Şube Müdürü

TARİH SAAT YER EĞİTİM KONUSU EĞİTİMCİ
02.03.2016
Çarşamba
1. Gurup
08.00-12.00 Bektaş Açıkgöz
Konferans Salonu
Genel Hatları İle 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Sabri KARAGÖZ   
Şube Müdürü

TARİH SAAT YER EĞİTİM KONUSU EĞİTİMCİ
02.03.2016
Çarşamba
2. Gurup
13:00-17:00 Bektaş Açıkgöz
Konferans Salonu
Genel Hatları İle 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Sabri KARAGÖZ
Şube MüdürüEğitim ve Sınav Yürütme Kurulu