Öğretim Elemanı Alım İlanı

ÖĞRETİM ELEMANI İLANI

                Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlayanlardan Öğretim Elemanı alınacaktır.

20 Haziran 2020 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 31161
 
S.NO İLAN NO BİRİM BÖLÜM ABD UNVAN ADET DERECE ALES YABANCI
DİL
İLAN ŞARTI
1 ÖE2020-02-01 EDEBİYAT FAKÜLTESİ BATI DİLLERİ VE EDEBİYATLARI İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 1 5 70 50 İngiliz Dili ve Edebiyatı veya İngilizce Öğretmenliği Bölümü Lisans mezunu olmak ve Yabancı Diller Eğitimi Alanında Tezli Yüksek Lisans yapıyor olmak.
2 ÖE2020-02-02 EDEBİYAT FAKÜLTESİ FELSEFE FELSEFE TARİHİ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 1 5 70 50 Felsefe Alanında Tezli Yüksek Lisans yapıyor olmak.
3 ÖE2020-02-03 FEN FAKÜLTESİ KİMYA ANALİTİK KİMYA ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 1 5 70 50 Kimya Bölümü Lisans mezunu olmak ve Analitik Kimya Alanında Doktora Yapıyor olmak.
4 ÖE2020-02-04 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ULUSLARARASI POLİTİK EKONOMİ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 1 5 70 50 Bölge Çalışmaları Alanında Tezli Yüksek Lisans Yapıyor olmak.
5 ÖE2020-02-05 İLAHİYAT FAKÜLTESİ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ DİN BİLİMLERİ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 1 5 70 50 İlahiyat Fakültesi veya İslami İlimler Fakültesi Lisans mezunu olmak ve Dinler Tarihi Alanında Tezli Yüksek Lisans Yapıyor olmak
6 ÖE2020-02-06 İŞLETME FAKÜLTESİ AKTÜERYA VE RİSK YÖNETİMİ AKTÜERYA VE RİSK YÖNETİMİ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 1 5 70 50 Aktüerya ve Risk Yönetimi Alanında Tezli Yüksek Lisans yapıyor olmak.
7 ÖE2020-02-07 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ KONTROL VE KUMANDA SİSTEMLERİ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 1 5 70 50 Elektrik-Elektronik Mühendisliği veya Elektronik ve Haberleşme Bölümü Lisans mezunu olmak ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği Alanında Tezli Yüksek Lisans Yapıyor olmak.
8 ÖE2020-02-08 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 1 5 70 50 Endüstri Mühendisliği Alanında Doktora yapıyor olmak.
9 ÖE2020-02-09 TÜRKER İNANOĞLU İLETİŞİM FAKÜLTESİ GAZETECİLİK GENEL GAZETECİLİK ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 1 5 70 50 İletişim Fakültesi Lisans mezunu olmak ve Gazetecilik Alanında Tezli Yüksek Lisans yapıyor olmak.
  
 
A-SINAV TAKVİMİ
İlk Başvuru 22.06.2020 Giriş Sınavı 13.07.2020
Son Başvuru (Mesai Bitimi) 06.07.2020 Giriş Sınav Saati 10:00
Ön Değerlendirme Sonuç İlan 09.07.2020 Giriş Sınav Yeri  İlgili Birimlerde
Nihai Değerlendirme Sonuç 15.07.2020
Sonuçların İlan Edileceği İnternet Adresi: www.karabuk.edu.tr
 
B-BAŞVURULARDA İSTENİLEN BELGELER
 
 1. Başvurdukları Bölüm/Anabilim Dalı/Program Adı, Kadro Unvanı, T.C. No'sunu, yazışma Adreslerini Telefon Numaralarını Belirten Dilekçe (Başvuru formu için tıklayınız)
 2.  Özgeçmiş
 3. Merkezi sınav (ALES) belgesi fotokopisi
 4. Yabancı dil sınavı ( YDS, YÖK-DİL veya eşdeğerliği YÖK tarafından kabul edilen bir sınav) sonuç belgesi.
 5.  Lisans ve tezli yüksek lisans diploma ve geçici mezuniyet belgeleri ( E-devletten alınan karekodlu belgeler ön değerlendirme aşamasında kabul edilir. E-devlet harici diploma/geçici mezuniyet belgeleri mutlaka Aslı veya Resmi Kurumlarca onaylanmış ıslak imzalı/mühürlü olacaktır)
 6. İstenilen alanla ilgili halen yüksek lisans ve/veya doktora öğrencisi olduğuna dair öğrenci belgesi.( e- devlet kapısında alınacak karekodlu öğrenci belgesi de olabilir.)
 7. İki adet vesikalık fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş)
 8. Askerlik durum belgesi (657 sayılı kanunun 48. maddesinin 6. bendinde belirtildiği gibi askerlik ile ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise askerlik hizmetini yapmış yahut erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak)
 9. Adli sicil kaydı.
 10. Lisans Transkripti (Resmi kurumlarca aslına uygunluğunun tasdiki gerekmektedir.)
 
 
 
C-DİĞER AÇIKLAMALAR
 
 1. Başvurular ilanda belirtilen kadroların ait olduğu birimlere şahsen veya posta yoluyla yapılabilir. Posta'daki gecikmeler nedeniyle ilanda belirtilen süre içinde yapılamayan başvurular dikkatte alınmaz.
 2.  Başvuran adaylar ile atanmaya hak kazanan adayların durumları Üniversitemizin www.karabuk.edu.tr adresinde duyurulacak olup ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.
 3. İlanda belirtilen kadrolardan birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.
 4. Aslı veya Resmi kurumlarca onaylanmış sureti istenilen belgelerin onaysız bir belge olması durumunda adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.
 5. Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belgenin aslının veya onaylı suretinin başvurulara eklenmesi gerekmektedir.
 6. Atanmaya hak kazandığı halde yukarıda belirtilen şartlardan birisini taşımadığının yada istenilen belgelerden birisinin eksik olduğunun tespit edilmesi halinde atanması yapılmayacaktır. Atanmış olsa dahi söz konusu yapılan atama işlemi iptal edilecektir.
 
D-İLGİLİ BİRİMLERE AİT İLETİŞİM BİLGİLERİ
 
BİRİM WEB ADRESİ
Edebiyat Fakültesi http://edebiyat.karabuk.edu.tr/
Fen Fakültesi  http://fen.karabuk.edu.tr/
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi http://iibf.karabuk.edu.tr/
İlahiyat Fakültesi  http://ilahiyat.karabuk.edu.tr/
İşletme Fakültesi http://isletme.karabuk.edu.tr/
Mühendislik Fakültesi http://muh.karabuk.edu.tr/
Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi http://iletisim.karabuk.edu.tr/