Hakkımızda
          Üniversitemiz 29 Mayıs 2007 tarihinde 5662 Sayılı Kanun ile kurulmuş ve Personel Dairesi Başkanlığı 2547 Sayılı Kanununun 51 ve 124 Sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatlanması hakkındaki Kanun Hükmünde Kararnamenin 29.maddesi uyarında kurulmuştur.

Görevlerimiz
 
1 - Üniversitenin insan gücü planlaması ve personel politikasıyla ilgili çalışmalar yapmak, personel sisteminin geliştirilmesiyle ilgili önerilerde bulunmak,
2 - Üniversite personelinin atama, özlük ve emeklilik işleriyle ilgili işlemleri yapmak,
3 - İdari personelin hizmet öncesi ve hizmet içi eğitimi programlarını düzenlemek ve uygulamak,
4 - Başkanlığa havale edilen iş ve işlemleri yerine getirmek.