Sözleşmeli Personel Alımı (Yedek Durumdayken Yerleşmeye Hak Kazananlar 1. Liste (15.04.2022 tarihli ilan))
Üniversitemiz tarafından 15 Nisan 2022 tarihli ve 31810 sayılı Resmi Gazete'de ilan edilen sözleşmeli personel pozisyonlarına basvuru.karabuk.edu.tr üzerinden yapılan başvurulara ilişkin sonuçlar 10.05.2022 tarihinde açıklanmıştır. Asıl listede yer aldığı halde başvuru yapmayan veya hakkından feragat eden adayların yerine hak kazanan yedek adaylara ilişkin 2. liste aşağıdaki bağlantı adresinden erişime açılmıştır.
 
Sonuçlar için tıklayınız.
 


Asıl listede yer aldığı halde başvuru yapmayan veya hakkından feragat eden adayların yerine hak kazanan yedek adayların 01 Haziran 2022 tarihi mesai bitimine kadar aşağıda istenilen belgeleri tamamlamak suretiyle Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına ŞAHSEN başvuru yapması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılmayan başvurular ve posta yoluyla yapılacak başvurular işleme alınmayacaktır.
 
Belgelerini süresi içerisinde teslim etmeyen aday bu hakkından vazgeçmiş sayılacaktır. Yerleşmeye hak kazandığı halde adayın süresi içerisinde başvuru yapmaması veya hakkından feragat ettiğini yazılı olarak bildirmesi halinde, yerine yedek olarak yerleşmeye hak kazananlardan sırası ile yerleştirme işlemine devam edilecektir. Sırası gelen yedek adaya ilişkin listeler haftanın her Perşembe günü www.karabuk.edu.tr adresinde ilan edilecektir.

Belgelerini teslim eden adayın evrak kontrolü ve arşiv araştırmasının (koruma ve güvenlik görevlisi pozisyonu için hem arşiv hem güvenlik araştırmasının) olumlu olması halinde  sözleşme imzalanacaktır.


Bu duyuru tebliğ mahiyetinde olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
 
İSTENİLEN BELGELER:
-Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu. (Bilgisayar ortamında doldurulup ıslak imzalı olarak teslim edilecektir.)  Belge için tıklayınız
-Başvuru formu (Bilgisayar ortamında doldurulup ıslak imzalı olarak teslim edilecektir.)  Belge için tıklayınız
-Nüfus cüzdanı / T.C. kimlik kartı fotokopisi,
-Son 6 ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraf.(6 adet)
-Diploma fotokopisi veya Mezuniyet Belgesi, (e-devlet çıktısı kabul edilecek olup,
sorgulama kodu net ve okunur olmalıdır.)
-2020 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi.
-Askerlik Durum Belgesi (Erkek adaylar için), (e devletten temin edilebilir).
-Adli Sicil Kaydı (e-devletten temin edilebilir).
-Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonu için geçerlilik süresi dolmamış silahlı / silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartı fotokopisi.
-Sağlık Kurulu Raporu (Üniversite hastaneleri veya tam teşekküllü devlet hastanelerinden alınacaktır. Sağlık kurullarında psikiyatri hekiminin bulunması kaydıyla yerleştiği görevi yapmasına engel hastalığı bulunmadığı ifadesi alınacak raporda açıkça belirtilecektir. "Örneğin, destek personeli olarak çalıştırılmasında sakınca bulunmamaktadır." Koruma ve Güvenlik pozisyonu için “güvenlik görevlisi olur” ibareli sağlık raporu) İlgili sağlık kurulu raporunun 01 Haziran 2022 tarihi mesai bitimine kadar alınamaması halinde, sağlık kurulu raporu olmaksızın 01 Haziran 2022 tarihi mesai bitimine başvuru tamamlanacak ve sağlık kurulu raporu en geç 10 Haziran 2022 tarihi mesai bitimine kadar Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına ulaştırılacaktır. Bu süre içerisinde de sağlık kurulu raporunu sunamayan aday hakkından vazgeçmiş sayılacaktır.