Yönetmelikler
1 : Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmelik
2 : Akademik Teşvik Yönetmeliği
3 : Bir Üniversite Adına Bir Diğer Üniversitede Lisansüstü Eğitim Gören Araştırma Görevlileri Hakkında Yönetmelik
4 : Doçentlik Yönetmeliği
5 : Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik
6 : Devlet Memurlarına Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliği
7 : Devlet Memurları Şikayet ve Müracaatları Hakkında Yönetmelik
8 : Disiplin Kurulları Ve  Disiplin Amirleri Hakkında  Yönetmelik
9 : Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik
10 : Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği
11 : Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık Kıyafetine Dair Yönetmelik
12 : Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Daimi Kadrolarına İlk Defa İşçi Olarak Alınacak Hakkında Sınav Yönetmeliği
13 : Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik
14 : Kadro İhdası, Serbest Bırakma ve Kadro Değişikliği İle Kadroların Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
15 : Kurumlararası Geçici Görevlendirme Yönetmeliği
16 : Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliği
17 : Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
18 : Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik
19 : Memurların Hastalık Raporlarını Verecek Hekim ve Sağlık Kurullları Hakkında Yönetmelik
20 : Norm Kadro Yönetmeliği
21 : Öğretim Üyeliğini Atanma ve Yükseltilme Yönetmeliği
22 : Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
23 : Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği
24 : Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliği