YÖK KARARLARI
1 : 1416 Sayılı Kanuna Tabi Uygulamalara İlişkin Görüş Ve Yazılar
2 : 2547 Sayılı Kanunun 33 Üncü Maddesi Uyarınca Araştırma Görevlilerinin Yurtdışında Lisansüstü Eğitim Görmelerine İlişkin Görüş Ve Yazılar
3 : 2547 Sayılı Kanunun  35 İnci Maddesi Uyarınca Görevlendirmelere İlişkin Görüş Ve Yazılar
4 : 2547 Sayılı Kanunun 36 Ncı Maddesi İle İlgili Görüş Ve Yazılar
5 : 2547 Sayılı Kanunun 38 İnci Maddesi İle İlgili Görüş Ve Yazılar
6 : 2547 Sayılı Kanunun 39 Uncu Maddesi İle İlgili Görüş Ve Yazılar
7 : 2547 Sayılı Kanunun 40/B Ve 40/D Maddesi Kapsamında Görevlendirmelerle İlgili Görüş Ve Yazılar
8 : 2547 Sayılı Kanunun 41 İnci Maddesi Kapsamında Görevlendirmelerle İlgili Görüş Ve Yazılar
9 : 2547 Sayılı Kanunun 50/D Maddesinin Uygulanması İle İlgili Görüş Ve Yazılar
10 : Akademik Kadroların Uygulamaları İle İlgili Görüş Ve Yazılar
11 : Ales Puanının Uygulamaları İle İlgili Görüş Ve Yazılar
12 : Askerlik Tehir İşlemleri İle İlgili Görüş Ve Yazılar
13 : Unvan Ve Eşdeğerliklerle İlgili Karar Ve Yazılar
14 : Dekan Atama Teklifleri İle İlgili Yazılar
15 : Disiplin İşlemleri İle İlgili Yazılar
16 : Doçentlik Kadrosuna Atanma İle İlgili Görüş Ve Yazılar
17 : Yaş Hadleri Ve 60-B Maddesi İle İlgili Görüş Ve Yazılar
18 : İdari Konular Ve Görevde Yükselme Sınavları İle İlgili Görüş Ve Yazılar
19 : Yükseköğretim Kurumlarımda Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Atamalarla İlgili Görüş Ve Yazılar
20 : Yükseköğretim Kurumlarımda Öğretim Üyesi Kadrolarına Atamalarla İlgili Görüş Ve Yazılar
21 : Yükseköğretim Kurumlarımda Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı İle İlgili Görüş Ve Yazılar
22 : Yükseköğretim Kurumlarımda Fakülte Kurulları-Fakülte Yönetim Kurulları İle İlgili Görüş Ve Yazılar
23 : Yükseköğretim Kurumlarımda Yabancı Dil Sınavları İle İlgili Görüş Ve Yazılar
24 : Yükseköğretim Kurumlarımda Yabancı Uyruklu Personel Çalıştırılması İle İlgili Görüş Ve Yazılar
25 : Yükseköğretim Kurumlarımda Norm Kadro İşlemleri İle İlgili Görüş Ve Yazılar