İç Kontrol Eğitimi Düzenlendi.
Personel Daire Başkanlığımız tarafından hizmet içi eğitim kapsamında Üniversitemiz yöneticilerine yönelik 29 Nisan 2024 tarihinde 14:00-16:00 saatlerinde 15 Temmuz Şehitler Konferans Salonunda Rektör vekili olarak Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sayın İsmail Rakıp KARAŞ'ın katılımı ile İç Denetçi Erdem BAŞULAŞ’ın sunumuyla “İç Kontrol Eğitimi” yapılmıştır. Eğitimde İç Kontrol Yönetiminin Temel Unsurları, İç Kontrole Yönelik Yetki ve Sorumluluk, İç Kontrol İle İlgili Yanlış Bilinenler ve Gerçekler, İç Kontrolün Faydaları, Kontrol Ortamı Standartları, Risk Değerlendirmesi Standartlarından konu başlıkları incelenmiştir.