İdari Personel Hakkında Naklen Tayine İlişkin Usul Ve Esaslar Tanıtım Toplantısı
            Üniversitemiz Rektörü Prof.Dr.Refik POLAT tarafından 22.03.2017 tarihinde Karabük Üniversitesi’nde görev yapan idari personelin naklen tayin taleplerinin değerlendirmesinde uygulanacak usul ve esasları tanıtım toplantısı düzenlenmiştir.

İdari Personel Hakkında Naklen Tayine İlişkin Usul Ve Esaslar için Tıklayınız...

Fotoğraflar İçin Tıklayınız..!