İdari Personel Naklen Tayin Talebi Başvuru Sonuçları
       Karabük Üniversitesi İdari Personel Hakkında Naklen Tayine İlişkin Usul ve Esaslar uyarınca 2024 yılı için sağlık ve aile birliği sebebi ile yapılan başvurular değerlendirilmiştir. Yapılan değerlendirme sonucunda naklen tayin hakkı kazanan personeller aşağıda açıklanmıştır.
   
  Sağlık Sebebi ile Naklen Tayin Hakkı Kazanan Personel
 Adı Soyadı  Durumu
 RA** ***ER  ASİL
                                                          
  Aile Birliği Sebebi ile Naklen Tayin Hakkı Kazanan Personel
 Adı Soyadı  Durumu
 EN*** ***LÜ  ASİL