İdari Personel
Yönetim Kadrosu
Sekreter
3704187960 / 2078
Akademik Kadro ve İstatistik
Akademik Tayin
İdari Tayin
Şube Müdürü
3704187960 / 2085
Akademik Görevlendirme
Şube Müdürü
3704187960 / 2099
3704187960 / 2097
Bilgisayar İşletmeni / Sekreter
3704187960 / 2098
Özlük Hakları ve Tahakkuk