İdari Personel
Yönetim Kadrosu
Daire Başkanı
3704187960 / 2078
3704187960 / 2096
Akademik Kadro ve İstatistik
Şube Müdürü
3704187960 / 2101
3704187960 / 2095
Akademik Tayin
Şube Müdürü
3704187960 / 2080
3704187960 / 2092
İdari Tayin
Şube Müdürü
3704187960 / 2085
Akademik Görevlendirme
Şube Müdürü
3704187960 / 2099
3704187960 / 2097
Özlük Hakları ve Tahakkuk
Şube Müdürü
3704187960 / 2080
3704187960 / 2089