İdari Personel
Yönetim Kadrosu
0 (370) 418 8095 / 8095
Sekreter
0 (370) 418 8095 / 8095
Akademik Kadro ve İstatistik
0 (370) 418 7901 / 7901
0 (370) 418 7895 / 7895
0 (370) 418 7893 / 7893
Akademik Tayin
Şube Müdürü
0 (370) 418 7902 / 7902
0 (370) 418 7892 / 7892
0 (370) 418 7891 / 7891
0 (370) 418 7886 / 7886
İdari Tayin
Şube Müdürü
0 (370) 418 7885 / 7885
0 (370) 418 7883 / 7883
Akademik Görevlendirme
Şube Müdürü
0 (370) 418 7899 / 7899
0 (370) 418 7897 / 7897
Bilgisayar İşletmeni / Sekreter
0 (370) 418 7898 / 7898
Özlük Hakları ve Tahakkuk
Şube Müdürü
0 (370) 418 7902 / 7902