Ön Değerlendirme Düzeltme (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Fakültesinin 01.11.2019 tarihli ve E.45075 sayılı yazısına istinaden 31.10.2019 tarihinde üniversitemiz web sayfasında ilan edilen Araştırma Görevlisi Alımı Ön Değerlenidirme sonucunda Resmi Gazete Tarihinde ve numarasında sehven hata yapıldığı tespit edilmiş olup Ön Değerlendirme Sonucu yeniden yayınlanmıştır. 

BİRİM BÖLÜM ANABİLİM DALI UNVAN SONUÇ
Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Ebelik Öğretim Görevlisi ( Ders verecek) Sonuçlar için Tıklayınız