Öğretim Üyesi Alım İlanı

TC
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN


Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer şartları taşımaları gerekmektedir.

27 Nisan 2019 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 30757

SON BAŞVURU TARİHİ : 13.05.2019