Öğretim Elemanı Alım İlanı

ÖĞRETİM ELEMANI İLANI

Üniversitemiz birimlerine, 09 Kasım 2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili hükümleri uyarınca Öğretim Görevlisi alınacaktır.
 

Resmi Gazete İlanı
Akademik İlana Başvuru Formu için Tıklayınız

  • İlk Başvuru Tarihi : 28.03.2019
  • Son Başvuru Tarihi: (Mesai Bitimi) 12.04.2019
  • Ön Değerlendirme Sonuç İlan Tarihi: 19.04.2019
  • Giriş Sınavı Tarihi: 26.04.2019
  • Giriş Sınav Saati: 10:00 Giriş Sınav Yeri: İlgili Birimlerde
  • Nihai Değerlendirme Sonuç Tarihi: 07.05.2019
  • Sonuçların İlan Edileceği İnternet Adresi: www.karabuk.edu.tr