1025025 nolu Arş.Gör. Alımı Ön Değerlendirme Sonucu Hk
Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Mekanik Ana Bilim Dalı için açılan 1025025 nolu  Araştırma Görevlisi alımı Ön Değerlendirme Sonucu sıralamasında sehven yanlışlık yapılmış olup, Dekanlık üst yazısı ve yeni liste aşağıdadır.

Üst yazı

1025025 nolu Ön Değerlendirme Sonucu