KPSS 2016-2 ile Yerleştirilen Adayların Dikkatine
 
 
 
 
KPSS  ile Üniversitemize açıktan atanacak adaylardan istenilen belgeler.

 Hazırlaması Gereken Atama Evrakı 

1.       Yerleştirme Belgesi
2.       Diploma Fotokopisi
3.       Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
4.       Fotoğraf (6 Adet)
5.       Ehliyet Fotokopisi (Şoför adaylar için)
6.       Askerlik Durumunu Gösteren Belgesi (Erkek Adaylar İçin)
7.       Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (Form için Tıklayınız)
           (Elektronik ortamda doldurulacaktır)
8.       Özgeçmiş (En az 2 iletişim telefonu yazılacaktır)

Not: Evraklar elden veya posta yolu ile gönderilecektir. Elden getirenler belgelerin asıllarını yanında bulundurmaları posta yolu ile gönderenlerin ise göreve başlamadan önce belgelerin asıllarını Personel Daire Başkanlığına ibraz etmeleri gerekmektedir. “Aslı Gibidir”  Daire Başkanlığımız tarafından yapılacaktır.

Yukarıdaki belgelerin en geç 25/01/2017 mesai bitimine kadar ulaşması gerekmektedir.

Evrak teslim adresi                  :
Karabük Üniversitesi Rektörlüğü
Personel Daire Başkanlığı
İdari Personel Şubesi       KARABÜK
 
Telefon                                     :
(370) 433 85 46 Dahili: 2083-84-85