İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi
20.06.2012 tarih 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunun 17. Maddesi gereği ve 15 Mayıs 2013 tarih 28648 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğine göre, Üniversitemizde Çalışanlara Yönelik, İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi verilecektir. Bu eğitimle ilgili ders notlarını ve çalışma sorularını http://kisgek.karabuk.edu.tr adresinden takip edebilirsiniz.