Öğretim Elemanı Alım İlanı
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

ÖĞRETİM ELEMANI İLANI
 
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlayanlardan Öğretim Elemanı alınacaktır.
İlanla ilgili tüm bilgiler ile istenen belgelere Üniversitemizin http://personel.karabuk.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir.
 
19 Ağustos 2020 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 31218
 

S.NO İLAN NO BİRİM BÖLÜM ABD UNVAN ADET DERECE ALES YABANCI DİL İLAN ŞARTI
1 ÖE2020-08-01 Mimarlık Fakültesi Mimarlık Yapı ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 1 5 70 50 Mimarlık Fakültesi Lisans mezunu olmak ve mimarlık alanında yüksek lisans yapıyor olmak.
2 ÖE2020-08-02 Eflani Meslek Yüksekokulu Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Aşçılık Pr. ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
(Ders Verecek)
1 5 Muaf Muaf Lisans mezunu olmak. Lisans mezuniyet sonrası süt ve süt ürünleri alanında en az 5 (beş) yıl deneyimli olmak.
3 ÖE2020-08-03 Eskipazar Meslek Yüksekokulu Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Özel Güvenlik ve Koruma Pr. ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
(Ders Verecek)
1 1 70 Muaf Beden Eğitimi ve Spor veya Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Lisans mezunu olmak, bu alanların birinde yüksek lisans yapmış olmak. Lisans mezuniyeti sonrası alanında 10 (On) yıl deneyimli olmak.
4 ÖE2020-08-04 Eskipazar Meslek Yüksekokulu Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Özel Güvenlik ve Koruma Pr. ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
(Ders Verecek)
1 5 70 Muaf Beden Eğitimi ve Spor veya Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Lisans mezunu olmak, bu alanların birinde yüksek lisans yapmış olmak. Yükseköğretim Kurumlarında en az 1 (Bir) yıl ders verme deneyimine sahip olmak.
 
 
 
A-SINAV TAKVİMİ
İlk Başvuru 19.08.2020 Giriş Sınavı 09.09.2020
Son Başvuru (Mesai Bitimi) 02.09.2020 Giriş Sınav Saati 10:00
Ön Değerlendirme Sonuç İlan 04.09.2020 Giriş Sınav Yeri  İlgili Birimlerde
Nihai Değerlendirme Sonuç 11.09.2020
Sonuçların İlan Edileceği İnternet Adresi: www.karabuk.edu.tr
 
B-BAŞVURULARDA İSTENİLEN BELGELER
 
 1. Başvurdukları Bölüm/Anabilim Dalı/Program Adı, Kadro Unvanı, T.C. No'sunu, yazışma Adreslerini Telefon Numaralarını Belirten Dilekçe (Form için Tıklayınız)
 2.  Özgeçmiş
 3. Merkezi sınav (ALES) belgesi fotokopisi
 4. Yabancı dil sınavı ( YDS, YÖK-DİL veya eşdeğerliği YÖK tarafından kabul edilen bir sınav) sonuç belgesi.
 5.  Lisans ve tezli yüksek lisans diploma ve geçici mezuniyet belgeleri ( E-devletten alınan karekodlu belgeler ön değerlendirme aşamasında kabul edilir. E-devlet harici diploma/geçici mezuniyet belgeleri mutlaka Aslı veya Resmi Kurumlarca onaylanmış ıslak imzalı/mühürlü olacaktır)
 6. İstenilen alanla ilgili halen yüksek lisans ve/veya doktora öğrencisi olduğuna dair öğrenci belgesi.( e- devlet kapısında alınacak karekodlu öğrenci belgesi de olabilir.)
 7. İki adet vesikalık fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş)
 8. Askerlik durum belgesi (657 sayılı kanunun 48. maddesinin 6. bendinde belirtildiği gibi askerlik ile ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise askerlik hizmetini yapmış yahut erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak)
 9. Adli sicil kaydı.
 10. Lisans Transkripti (resmi kurumlarca aslına uygunluğunun tasdiki gerekmektedir.)
 
C-ÖZEL ŞARTLAR

 
 1. Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için ilana ilk başvuru tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir. Devlet yükseköğretim kurumlarının araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır.
 
 
D-DİĞER AÇIKLAMALAR
 
 1. Başvurular ilanda belirtilen kadroların ait olduğu birimlere şahsen veya posta yoluyla yapılabilir. Posta'daki gecikmeler nedeniyle ilanda belirtilen süre içinde yapılamayan başvurular dikkatte alınmaz.
 2.  Başvuran adaylar ile atanmaya hak kazanan adayların durumları Üniversitemizin www.karabuk.edu.tr adresinde duyurulacak olup ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.
 3. İlanda belirtilen kadrolardan birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.
 4. Aslı veya Resmi kurumlarca onaylanmış sureti istenilen belgelerin onaysız bir belge olması durumunda adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.
 5. Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belgenin aslının veya onaylı suretinin başvurulara eklenmesi gerekmektedir.
 6. Atanmaya hak kazandığı halde yukarıda belirtilen şartlardan birisini taşımadığının ya da istenilen belgelerden birisinin eksik olduğunun tespit edilmesi halinde atanması yapılmayacaktır. Atanmış olsa dahi söz konusu yapılan atama işlemi iptal edilecektir.
 
E-İLGİLİ BİRİMLERE AİT İLETİŞİM BİLGİLERİ
 
BİRİM WEB ADRESİ
Mimarlık Fakültesi http://mimarlik.karabuk.edu.tr/
Eflani Meslek Yüksekokulu http://efmyo.karabuk.edu.tr/
Eskipazar Meslek Yüksekokulu http://emyo.karabuk.edu.tr/