Administrative Staff
Yönetim Kadrosu
İdari Tayin
Akademik Tayin
Özlük Hakları ve Tahakkuk
Akademik Kadro ve İstatistik
Akademik Görevlendirme
3704187960 / 2097
3704187960 / 2098