MENÜ

 


2547 sayılı Kanunun Görevlendirme ve Atamaya İlişikin İş ve İşlemleri  ve Genel Hatları ile 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Eğitimlerine ait Eğitim Sonu Anket Sonuçları için Tıklayınız
 
       Üniversitemiz İdari personelinin sunduğu hizmetlerin verim ve kalitesini yükseltmek, görevleri ile ilgili bilgi ve becerilerini arttırmak amacıyla 2016 Yılı Hizmetiçi Eğitim Planında yer alan   2547 sayılı Kanunun Görevlendirme ve Atamaya İlişikin İş ve İşlemleri  ve Genel Hatları ile 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ile ilgili eğitimler personelimizin yoğun katılımı ile gerçekleştirilmiştir.
        Üniversitemiz birimlerinde bina sorumlusu olan Fakülte, Enstitü, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu Sekreterlerine yönelik olarak sivil savunma iş ve işlemlerinin yürütülmesinde uygulama birliğinin sağlanması amacıyla 17.02.2016 tarihinde  Sivil Savunma Uzmanı Muammer GÜZEL tarafından  bilgilendirme eğitimi düzenlendi.