Hizmet İçi Eğitim
  • 10-11 Aralık 2018 tarihlerinde Üniversitemiz personeline 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında yapılan ihalelerde 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu kapsamında yapılması gereken iş ve işlemlerde denetim, kontrol ve işleyişle ilgili eğitim gerçekleştirildi.
  • Üniversitemiz ile Kamu İhale Kurumu iş birliği ile Diğer Kamu Kurumları ve personelimize yönelik olarak 29 Kasım 2018 tarihinde e-ihale eğitimi gerçekleştirilmiştir.
  • 10 Ekim “Dünya Ruh Sağlığı Günü” kapsamında “Değişen Dünyada Gençler Ve Ruh Sağlığı” temalı Kurumumuz personeline yönelik olarak 10 Ekim 2018 tarihinde Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail AK tarafından etkinlik düzenlenmiştir.
  • 24-25-26 Ocak 2018 tarihlerinde 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında yapım işleri sözleşme uygulamaları konusunda yapılacak iş ve işlemlere ilişkin Üniversitemiz personeline eğitim düzenlenmiştir.
  • Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi dahilinde “Yeni Devlet Muhasebesi Bilişim Sistemi” ve “Yeni Harcama Yönetim Sistemi” nin temel fonksiyonları alanlarında birimlerin harcama yetkilileri, gerçekleştirme görevlileri ile veri giriş görevlilerine yönelik, 18-19 Ocak 2018 tarihlerinde Sosyal Bilimler Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanı Bahattin ALBAS tarafından eğitim verildi.
  • Üniversitemiz Rektörlük ve bağlı birimlerin evrak kayıt bölümlerinde görevli personele KRBN (Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer) farkındalık ve şüpheli postalar konusunda Sivil Savunma Uzmanı Muammer GÜZEL tarafından 17 Ocak 2018 tarihinde eğitim verildi.
  •  
 
  • Üniversitemiz Yangın Önleme Ve Söndürme İç Düzenlemesinde görevli personele 27-28-29 Kasım 2017 tarihlerinde Sivil Savunma Uzmanı Muammer GÜZEL tarafından eğitim verildi.
 
  • 5-6-7 Temmuz 2017 tarihlerinde “Kamu İhale Mevzuatı Eğitimi” Fen Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleştirildi.
  • İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Taşınır Kayıt ve Kontrol Şube Müdürlüğünce, Üniversitemize bağlı birimlerde görevli Taşınır Kayıt Yetkilerine yönelik olarak “Taşınır Kayıt ve Yönetim Sistemi Eğitimi”, Şube Müdürü Recep OKUYUCU tarafından 09 Şubat 2017 tarihinde gerçekleştirildi.