Öğretim Üyesi Alım İlanı
 

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer şartları taşımaları gerekmektedir.
 

15 AĞUSTOS 2019  Resmî Gazete Sayı : 30859
   

SON BAŞVURU TARİHİ : 30.08.2019