Ön Değerlendirme Sonucu Hakkında (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Fakültesinin 22.04.2019 tarihli ve E.16643 sayılı yazısına istinaden 19.04.2019 tarihinde üniversitemiz web sayfasında ilan edilen AG2019-1-19 sayıllı Araştırma Görevliisi Alımı Ön Değerlenidirme sonucunda maddi bir hata yapıldığı tespit edilmiş olup Ön Değerlendirme Sonucu yeniden düzenlenmiştir. 

İlan No BİRİM BÖLÜM ANABİLİM DALI UNVAN SONUÇ
AG2019-1-19 Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Beslenme Bilimleri Arş.Gör. Sonuçlar için Tıklayınız