Öğretim Elemanı Alım Sonuçları Hakkında

Öğretim elemanı sınavından başarılı olanların aşağıdaki belgeleri ilgili birimlerine teslim etmeleri gerekmektedir.