2547 Sayılı Kanunun 33 Üncü Maddenin (A) Fıkrasına Göre Atama Duyurusu

Üst yazı için tıklayınız1-Halen Görevde Olanlar veya mezun olanlar;
  1. Dilekçe
  2. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırma Formu (2 Adet) – Tek Sayfaya Arkalı Önlü Çıktı Alınacak)
  3. Nüfus Cüzdan Fotokopisi (2 Adet)
  4. Resim ( 2 Adet)
  5. Adli Sicil Kaydı ( 2 Adet) e-devletten çıktı alınabilir.
2- 2547 Sayılı Kanunun  35 inci Madde Gereği Görevli Olanlar;
  1. Dilekçe
  2. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırma Formu (2 Adet) – Tek Sayfaya Arkalı Önlü Çıktı Alınacak)
  3. Nüfus Cüzdan Fotokopisi (2 Adet)
  4. Resim ( 2 Adet)
  5. Adli Sicil Kaydı ( 2 Adet) e-devletten alınabilir.