Yenice MYO Okutman Alımı Ön Değerlendirme Sonuçları hk.
Yenice Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğünün 20.06.2017 tarih ve 16191783-011111.99/433537 sayılı yazısıyla  "1017129 nolu Okutman ilanına başvuru yapan adaylardan Tarık ÇELİK' in ilan edilen listede sınava girmeye hak kazanmasına rağmen sehven hak kazanamamıştır yazıldığı" anlaşıldığından söz konusu kişi Sınava Girmeye Hak Kazanmıştır.